vineri, 23 decembrie 2011

Problema

Un rabin povesteşte: - Doi bărbaţi coboară printr-un coş. Unul este curat, celălalt este murdar. Care din cei doi va merge să se spele?, îl întreabă el pe unul dintre discipolii săi. – Cel care este murdar, spune acesta. – Nici vorbă!, spune rabinul. Acela care este curat. Văzîndu-şi tovarăşul murdar în faţa lui, îşi spune: - dacă este murdar, înseamnă că şi eu trebuie să fiu, deci este nevoie ssă mă duc să mă spăl. În timp ce acela care este murdar, văzîndu-şi tovarăşul curat, îşi zice: - dacă el este curat, şi eu trebuie să fiu. Deci nu am nevoie să mă spăl. Şi rabinul continuă atunci: - Doi bărbaţi coboară printr-un coş. Unul este curat, celălalt este murdar. Care din cei doi va merge să se spele? – Cel care este curat, răspunde cu entuziasm discipolul. – Nici vorbă! Acela care este murdar. Văzîndu-şi mîinile pline de funingine, îşi spune: - sînt murdar. Trebuie neapărat să mă duc să mă spăl. În timp ce acela care este curat, văzîndu-şi mîinile curate, îşi spune: - cum nu sînt murdar, nu am nevoie să mă spăl… Am încă o întrebare să-ţi mai pun, continuă rabinul. Doi bărbaţi coboară printr-un coş. Unul este curat, celălalt este murdar. Care din cei doi va merge să se spele? Discipolul crede că într-adevăr a înţeles. – Murdarul şi curatul! Exclamă el. – Cu totul fals! Strigă iar rabinul. Tu n-ai înţeles că, dacă doi oameni coboară printr-un coş, este imposibil ca numai unul să fie murdar, iar celălalt să rămînă curat. În realitate, cei doi nu puteau să fie decît murdari! Cînd o problemă este greşit pusă, toate soluţiile sunt false.
- - -
De ce nu formulează oamenii corect întrebările? De ce oamenii nu mai gîndesc?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu