marți, 7 august 2012

Interpretul dorinţelor arzătoare


Misticul sufit Ibn’Arabî din Murcia, în 1201, compune un Dîwân dedicat lui Nezâm, fiica nobilului imam de origine iraniană Zâhir ibn Rostam.
„Or, acel şeic avea o fată, o adolescentă zveltă care înlănţuia privirile oricui se uita la ea şi a cărei singură prezenţă era podoaba adunărilor şi uimea pînă la stupoare pe oricine o contempla. Numele ei era Nezîm (Armonia) şi era supranumită „Ochiul soarelui şi al frumuseţii”(ayn al-Shams wa’l-Bahâ). Învăţată şi pioasă, avînd experienţa vieţii spirituale şi mistice, ea personifica venerabila vechime a întregului pămînt sfînt (Mecca şi Medina) şi tinereţea ingenuă a marii cetăţi credincioase profetului (Mecca cerească). Magia privirii, graţia conversaţiei erau o asemenea încîntare încît, de i se întîmpla să fie prolixă, vorba-i curgea ca un isvor; concisă, era o minune de elocinţă. Vorbăreaţă, era limpede şi transparentă (...). de n-ar exista suflete meschine, gata de scandal şi de vorbe rele, aş comenta aici frumuseţile cu care Dumnezeu a înzestrat-o la trup şi la suflet deopotrivă, care suflet îi era o grădină de generozitate (...). pe vremea cînd o frecventam, observam cu grijă darurile nobile ce-i împodobeau făptura, pe lîngă ceea ce-i adăuga societatea mătuţii şi a tatălui ei. Am luat-o atunci ca tip de inspiraţie a poemelor conţinute în cartea de faţă şi care sînt poeme de dragoste, compuse din fraze elegante şi blînde, deşi n-am izbutit să exprim nici măcar o parte din emoţia pe care sufletul meu o încerca şi pe care frecventarea acestei tinere fete o deştepta în inima mea, nicio din iubirea generoasă pe care o resimţeam, nici din amintirea lăsată în memoria mea de prietenia-i nedezminţită, nici din ceea ce erau graţia spiritului şi pudoarea umbletului ei, de vreme ce ea este obiectul căutării (Quete) şi nădejdile mele, fecioara Prea-Curată (al Adkrâ al-batul). Am izbutit totuşi să pun în versuri unele gînduri ale nostalgiei mele, oferite aici ca daruri şi ca obiecte de preţ. Mi-am lăsat sufletul îndrăgostit să se rotească limpede, am voit să sugerez cît de profund era simţămîntul pe care l-am încercat, cît de adînc chinul ce m-a zbuciumat în acea vreme acum trecută şi ce părere de rău mă mai străbate încă la amintirea nobilei prezenţe a acestei tinere.”
Fragment din cartea lui I.P. Culianu, Eros şi magie în renaştere. 1484.
Ce părere ai? S-a schimbat ceva?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu