vineri, 27 iulie 2012

Anunţ

Anunţ că în urmă cu vreo douăzeci şi ceva de ani, n-am putut să cred că ne vom reîntoarce atît de mult în trecut. N-am crezut că ne mai putem întoarce în noaptea practicilor ilegale din anii obsedantului deceniu. N-am crezut că din puţurile adânci ale gîndirii retrograde, se va mai revărsa ura strigată de gâturi tinere care urlă din răsputeri cu sete, cu inimi împietrite şi cu cuvânt demolator, adeziunea către un răsărit care în istoria noastră, s-a dovedit a fi pustiitor. N-am crezut că vocile celor care au altceva de spus, se doresc a deveni iar, mute. N-am crezut că în loc să contemplu acum graţioase egrete, privesc consternat la vulturi hulpavi. Am un singur răspuns pentru aceşti iresponsabili: anunţ că nu mă voi îmbarca nici-odată pe aceste corăbii care navighează spre neant, corăbii politice pe care ne invitaţi cu cinism. 

4 comentarii: