vineri, 28 noiembrie 2014

PRINŢUL ŞI MAGICIANUL

“A fost odată un prinţ tînăr care credea în toate lucrurile în afara de trei. Nu credea în prinţese, nu credea în insule, nu credea în Dumnezeu. Împăratul, tatăl său, îi spusese că aceste lucruri nu există. Şi cum nu erau nici prinţese, nici insule şi nici vreun semn al existenţei lui Dumnezeu în împărăţia tatplui său, tînărul prinţ îi dădu crezare.
Dar într-o zi, prinţul fugi din palat şi ajunse în împărăţia vecină. Aici, spre uimirea sa, văzu insule în largul coastelor şi pe aceste insule niste făpturi stranii şi tulburătoare cărora nu îndrăzni să le dea un nume. În timp ce căuta o barcă pe mal, un bărbat îmbrăcat în haine de seară se apropie de el.
- Insulele de colo sînt adevarate? întrebă tînărul prinţ.
- Bineînţeles că sînt insule adevărate, răspunse bărbatul în haine de seară.
- Şi făpturile acelea stranii şi tulburătoare?
- Sunt toate prinţese adevărate şi autentice.
- Atunci trebuie să existe şi Dumnezeu! strigă prinţul.
- Eu sunt Dumnezeu, răspunse omul în haine de seară înclinandu-se uşor.
Tînărul prinţ se întoarse acasă cît putu mai repede.
- Iată-te înapoi deci, îi zise împăratul.
- Am văzut insule, am văzut prinţese, l-am văzut pe Dumnezeu, îi răspunse prinţul, cu reproş în glas.
Împăratul rămase impasibil.
- Nu există nici insule adevărate, nici prinţese adevărate şi nici Dumnezeu adevărat nu există.
- Dar am văzut cu ochii mei!
- Ia spune-mi cum era îmbrăcat Dumnezeu.
- Dumnezeu era în haine de seară.
- Avea mînecile hainei suflecate? Prinţul îşi aduse aminte că aşa erau. Împăratul zîmbi.
- E un costum de magician. Ai fost păcălit.
Auzind acestea, prinţul plecă din nou în împărăţia vecină şi se duse pe acelaşi mal unde îi ieşi din nou în cale omul în haine de seară.
- Împăratul, tatăl meu, mi-a spus cine eşti, zise prinţul indignat. Data trecută m-ai păcălit, dar nu se va mai întîmpla. Acum ştiu că insulele nu sînt reale şi nici prinţesele nu sînt reale, pentru că tu nu eşti decît un magician.
Omul în ţinută de seară zîmbi.
- Nu eu te păcălesc, baiete. În împărăţia tatălui tău există multe insule şi multe prinţese, dar tatăl tău le ţine sub vraja lui şi nu le poţi vedea.
Prinţul se întoarse acasă gînditor. Cînd îl văzu pe împărat, se uită drept în ochii lui.
- Tată, e adevărat că nu eşti împărat ci doar un magician?
Împăratul zîmbi şi îşi suflecă mînecile.
- Da, fiule, sînt magician.
- Atunci bărbatul de pe mal era Dumnezeu.
- Bărbatul de pe mal era doar un alt magician.
- Trebuie să cunosc adevărul adevărat, adevărul de dincolo de magie.
- Nu există adevăr dincolo de magie, răspunse împăratul.
Prinţul fu cuprins de tristeţe şi zise:
- Am să mă omor.
Prin farmecele sale, împăratul chemă moartea să vină. Moartea apăru în uşă şi îi facu semn prinţului să vină cu ea. Prinţul se înfioră. Îşi aminti de insulele frumoase, frumoase dar ireale si de prinţesele ireale, ireale dar frumoase.
- Prea bine, zise. Voi putea îndura totul.
- Vezi, fiule, zise împăratul, acum eşti şi tu un magician.”
Fragment din Magicianul / Polirom / p. 622
Cartea poate fi comandată la POLIROM  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu